đố

Chức năng giải đố

Khớp hành động với cơ tương ứng Chọn hành động thích hợp từ menu phím tắt hoặc nhấp vào tên của cơ để hiển thị các đặc điểm giải phẫu của nó

Giải phẫu cơ bắp chức năng

Khớp cơ với hành động của nó Chọn hành động thích hợp từ menu phím tắt hoặc nhấp vào tên của cơ để hiển thị các đặc điểm giải phẫu của nó

Cho ăn đố và dinh dưỡng của con người

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Giải đố

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra nhân trắc học

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Giải đố

CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra thể hình

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra thể hình

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố về bóng đá

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này: "

Câu đố về đi xe đạp

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này: " »

Câu đố ANATOMY

CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Câu đố ANATOMY CÂU HỎI LIÊN QUAN: Trắc nghiệm Giải phẫu (Cơ bắp) Câu hỏi giải phẫu nguồn gốc và chèn Chức năng giải phẫu đố tôi Chức năng giải phẫu đố II Giải phẫu tổng quát Giải phẫu tổng quát tôi Giải phẫu tổng quát II Hướng dẫn đố vui Khớp số cơ chính xác bằng cách chọn nó từ menu thả xuống. Sau đó, nhấp vào nút "Tính điểm" Chọn câu trả lời đúng Kết quả: Đánh giá:

Trắc nghiệm sinh lý

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra nội tiết

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố thể hình

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này: Kết thúc bài kiểm tra

Câu đố về dinh dưỡng và dinh dưỡng của con người

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố về đi xe đạp

Ghép tên của người lái với quốc tịch của anh ấy:

Câu đố dinh dưỡng (khó khăn trung gian)

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố dinh dưỡng

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra sức khỏe và sức khỏe

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra sức khỏe và sức khỏe

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Trắc nghiệm bóng chuyền

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Trắc nghiệm trên bàn dinh dưỡng

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố về lịch sử thể hình

Nếu bạn yêu thích môn thể thao này, bạn cũng phải biết lịch sử của nó và lấy cảm hứng từ những lời dạy của các nhà vô địch trong quá khứ. Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Trắc nghiệm trên bàn dinh dưỡng

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Lý thuyết đào tạo và phương pháp đố

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Bài kiểm tra chế độ ăn uống

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Trắc nghiệm trên bàn dinh dưỡng

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:

Câu đố về lịch sử đạp xe

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này: «Trước đó Tiếp theo »