Mỹ phẩm

Mỹ phẩm thiên nhiên

Định nghĩa hợp lý của mỹ phẩm thiên nhiên Được biết, việc sử dụng thực vật hoặc các dẫn xuất tự nhiên, trong việc chuẩn bị các sản phẩm cho ứng dụng tại chỗ, đã đồng hành cùng nền văn minh của con người trong nhiều thế kỷ. Hơn nữa, thế giới thực vật đại diện cho một nguồn nguyên liệu thô vô tận, được

Mỹ phẩm thiên nhiên - Ưu điểm và nhược điểm

«Giới thiệu về mỹ phẩm thiên nhiên Một vấn đề khác trong công thức sản phẩm có đặc tính tự nhiên là hiệu ứng "xà phòng" , một hiện tượng thường gặp khi áp dụng nhũ tương "tự nhiên", một nhược điểm có thể dễ dàng tránh được bằng cách sử dụng một lượng nhỏ dimethicon (một phân tử silicon). Đối với các chất chức năng có liên quan, mặc dù sự phát triển và phát triển của các chất có nguồn gố