Chi phí hút thuốc: bạn tiết kiệm được bao nhiêu khi bỏ hút thuốc?

Hút thuốc là một thói quen đắt tiền về kinh tế và sức khỏe chắc chắn không phải là mới. Dưới đây chúng tôi đề xuất một hình thức đơn giản để tính chi phí cho người hút thuốc, hãy nhớ rằng đó vẫn là một tỷ lệ tối thiểu so với chi phí gây gánh nặng cho xã hội (chỉ cần nghĩ đến những khoản cắt cổ cần thiết để điều trị viêm phế quản mãn tính và khối u phổi hoặc ngày mất việc vì bệnh).

Đề XuấT

Sốt xanh
2019
Bệnh celiac
2019
Thuốc trị quai bị
2019