Câu đố về lịch sử thể hình

Nếu bạn yêu thích môn thể thao này, bạn cũng phải biết lịch sử của nó và lấy cảm hứng từ những lời dạy của các nhà vô địch trong quá khứ.

Trả lời các câu hỏi sau để đánh giá trình độ kiến ​​thức của bạn về chủ đề này:


Đề XuấT

Zarzio - filgrastim
2019
Uptravi - Selexipag
2019
Ung thư phổi: Chăm sóc và điều trị
2019