E440b Pectin Amidata

E440b PECTINA

Pectin được amid hóa thu được bằng cách xử lý amoniac của chính pectin.

Liên quan đến các đặc tính của phụ gia này, có thể tham chiếu đến các thuộc tính của E440a.

E400E401-E404E405E406E407E407aE408E410
E412E413E414E415E416E417E418E420
E421E422E425E430E431E432E433-E436E440a
E440bE441E442E444E445E450E452E460
E461E463E470E471E472E473E474E475
E476E477E478E479bE481E482E483E491-E493
E494E495E496

Đề XuấT

Triệu chứng viêm màng não
2019
Máy đo nhịp tim
2019
Các gen BRCA1 và BRCA2, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt
2019